Tabela br. 1 predstavlja nivoe zastite RRS, za razlicite tipove vozila sa razlicitim brzinima udara i pod razlicitim uglovima udara.Odredeni nivoi zastite trebaju u razmatranje takođe da uzmu i stanje i geometrijske karakteristike puta.
EN 1317 definiše četiri glavne klase nivoa zastite ( nizak , normalan , visok, vrlo visok) koji kasnije imaju svoje podklase. Nivoe zastite  RRS treba potvrditi kroz masu crash testova u skladu sa kriterijem vozila koje se koristi za  ispitivanje koje je definisano u tabeli 1.
Evaluacija sigurnosnih  sistema vozila  u rasponu  nivoa zadržavanja  T3 , N2 , H1 , H2 , H3,
H4a i H4b , zahtijeva performance dva različita testa :

 

– Ispitivanje prema maksimalnom nivou zastite za taj sistem
– Test koji koristi lakse vozilo (900 kg), kako bi se uvjerili da postignuto zadovoljava  maksimalni nivo zastite koji je također kompatibilan  sa sigurnoscu lakseg vozila.

 

 

 

nivo zastite                                                                                                                      Tabela No.1

Nakon testiranja u skladu sa kriterijima vozila koje je koristeno u testu a koji su prikazani u Tabeli No.1 RRS mora:
– Zaustaviti  i preusmjeriti vozilo koje gubi kontrolu natrag na sigurnu putanju bez potpunog loma i glavnog uzdužnog elementa sistema.Osobni automobili i teška teretna vozila moraju biti     sprijeceni kako nebi presli preko i ugrozili saobracaj u susjednoj traci na putu .
– Niti jedan glavni dio sigurnosne barijere ne smije biti potpuno odvojen niti smije da predtsavlja pretjeranu opasnost za druge u  prometu, pješakei ili osoblje u radnoj zoni.
– Elementi sigurnosne barijere ne smije prodrijeti u putničku kabinu vozila. Deformacije ili proboji u putnicki prostor koji uzrokuju teske ozljede nisu dopustene.

 

H1

Vozilo:

 

Mora ostati na tockovima prilikom testa i nakon testa iako umjerena zanosenja i roliranja se mogu prihvatiti.

Težište vozila ne smije prijeći središnju crtu deformiranom sistemu.