Deformacija sigurnosnih barijera tijekom ispitivanja utjecaja okarektizirana je  dinamickim otklonom (D) i radnom sirinom (W). (Slika 1. i Slika .2)

Radna širina (W)je udaljenost između  strane  sigurnosnog sistema koja je okrenuta licem prema putu i maksimalne dinamičke bočne pozicije bilo kojeg većeg dijela sistema.
Dinamički otklon (D) je maksimalno bočno dinamično pomicanje strane zastitnog sistema koja je licem okrenuta prema putu. Za manje sigurnosne sisteme, dinamički otklon tesko se mjeri , i u tom slučaju  dinamički otklon može se koristiti kao radna širina.

Deformacija sistema za zastitu vozila  mora biti u skladu sa zahtjevima iz tablice 3.
Postoji osam klasa radne širine od W1 na W8. Klasu radne širine treba odrediti uzimajući u obzir raspoloživi prostor ili razmak iza RRS. Deformacija zavisi od oba faktora: vrste sistema  i karakteristike  testa.

figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabela-3